Η ΕΝΕΡΓΟΝ-ΤΜ είναι μια σύγχρονη επιχείρηση, ταχύτατα αναπτυσσόμενη, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή πινάκων Χαμηλής και Μέσης Τάσης καθώς και στην κατασκευή Προκατασκευασμένων Υποσταθμών Μέσης Τάσης.

Ο τομέας ενασχόλησής της, είναι η παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρολογικών υπηρεσιών σχεδίασης, αυτοματισμού, ανάπτυξης και εγκατάστασης ηλεκτρικών έργων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη από τη συνένωση του κατασκευαστικού τμήματος της ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε. και της ΕΝΕΡΓΟΝ Ε.Π.Ε. το 2007.

Σύντομο Εταιρικό Προφίλ:

Σύντομο Εταιρικό Προφίλ