1. Πίνακες Μέσης Τάσης Tύπου UniSec ABB έως 24kV


a1 a2

  

2. Υπαίθριοι Προκατασκευασμένοι Υ/Σ  Μέσης Τάσης τύπου ‘Κιόσκι’


a1 a2
a3 a4
a5 a6

 

3. Υπαίθριοι Προκατασκευασμένοι Υ/Σ  Μέσης Τάσης (για Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών)


a22

 

4. Πίνακες Μέσης Τάσης έως 24kV


a1 a2
a2 a3