Παροχή Υπηρεσιών

 Η ΕΝΕΡΓΟΝ-ΤΜ αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή, έλεγχο και υποστήριξη Ηλεκτρικών Συστημάτων για εφαρμογές:

  • Ηλεκτρικών Συστημάτων Χαμηλής Τάσης
  • Ηλεκτρικών Συστημάτων Μέσης Τάσης
  • Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (Ανεμογεννήτριες, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Εφαρμογές Βιομάζας)

Η ΕΝΕΡΓΟΝ-ΤΜ αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό και την υλοποίηση υποσταθμών μέσης τάσης και ηλεκτρικών πινάκων βιομηχανικών και οικιακών εγκαταστάσεων.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι επώνυμα, αξιόπιστα, και πληρούν όλες τις προδιαγραφές που απαιτείται από κάθε εφαρμογή.

Οι μηχανικοί της εταιρείας αναλαμβάνουν τη σχεδίαση, τη μελέτη, την εποπτεία και τον έλεγχο της συναρμολόγησης, ενώ το άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό συναρμολογεί και δοκιμάζει τους πίνακες πριν από την παράδοση. Έτσι, διασφαλίζεται η ποιότητα και αξιοπιστία του κάθε ολοκληρωμένου έργου.

Κατασκευές

1. Υπαίθριοι προκατασκευασμένοι υποσταθμοί Μέσης Τάσης έως 5000kVA

2. Ηλεκτρικοί πίνακες Χαμηλής και Μέσης Τάσης:

 • Πίνακες διανομής (κυψέλες) Μέσης Τάσης 3kV, 6kV, 17,5kV, 24kV.
 • Πίνακες ελέγχου κινητήρων Μέσης Τάσης 3kV, 6kV.
 • Πίνακες διανομής (πεδία) Χαμηλής Τάσης έως 6300Α.
 • Πίνακες ελέγχου κινητήρων Χαμηλής Τάσης.
 • Αυτόματες μονάδες πυκνωτών αντιστάθμισης άεργου ισχύος.
 • Πίνακες Διανομής Φωτισμού.
 • Πίνακες ειδικών εφαρμογών και απαιτήσεων.

3. Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

 • Μελέτη και σχεδίαση Εγκαταστάσεων και αυτοματισμών.
 • Κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Βιομηχανικών εφαρμογών.
 • Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη.

Υπηρεσίες συντήρησης

 • Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
 • Μετασχηματιστές ελαίου και ξηρού τύπου
 • Ηλεκτρολογικοί Πίνακες
 • Ηλεκτρικοί Κινητήρες
 • Ηλεκτρονικά ισχύος (Inverters, Converters κ.α.)
 • Πίνακες Αυτοματισμού (PLC και κλασικού αυτοματισμού)
 • Δημιουργία και διατήρηση αρχείου backup προγραμμάτων από PLC και τυχόν ηλεκτρονικές κάρτες