Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΕΝΕΡΓΟΝ-ΤΜ δίνει μεγάλη βαρύτητα στο ανθρώπινο δυναμικό γιατί θεωρεί ότι σε αυτό οφείλει το μεγαλύτερο ποσοστό της επιτυχίας της.

Με δεδομένο ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης δημιουργούνται και συντηρούνται από τους ανθρώπους της, η εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί τη στελέχωσή της από υψηλού επιπέδου εργαζομένους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αφομοίωση από το ανθρώπινο δυναμικό, της γενικότερης στρατηγικής και κουλτούρας, ενώ εξίσου σημαντικό είναι και το κομμάτι της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων.