Φιλοσοφία ΚατασκευήςΗ κάθε κατασκευή, γίνεται σε στενή επαφή με τον πελάτη και με γνώμονα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του. Η διαδικασία κατασκευής περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

  • Καταγραφή απαιτήσεων
  • Μελέτη - Σχεδιασμός προϊόντος
  • Προμήθεια κύριων και βοηθητικών υλικών
  • Κατασκευή ηλεκτρικού πίνακα
  • Συναρμολόγηση – Συνδεσμολόγηση
  • Ποιοτικός έλεγχος (Δοκιμές Σειράς)
  • Μεταφορά - Τοποθέτηση - Θέση σε λειτουργία 

Αναπόσπαστο κομμάτι κάθε πίνακα είναι το ηλεκτρολογικό σχέδιο και το πιστοποιητικό δοκιμών που τον συνοδεύει με την φόρτωσή του

Για το σχεδιασμό των προϊόντων χρησιμοποιούνται συστήματα CAD, για την μεν ηλεκτρολογική σχεδίαση χρησιμοποιείται το EPLAN ενώ για την μηχανολογική το SOLID EDGE