Η ΕΝΕΡΓΟΝ-ΤΜ κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνικών προδιαγραφών.

Για τη συναρμολόγηση όλων των Ηλεκτρικών Πινάκων, χρησιμοποιούνται υλικά των μεγαλύτερων παγκοσμίως κατασκευαστών ηλεκτρολογικού υλικού.